ทัวร์วัดไทย

วัดไทย

วัดสีกัน กรุงเทพ

วัดเวฬุวนาราม ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วัดบุญกันนาวาส อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดดอนตะเคียน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

วัดดอนเมือง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

พระอารามหลวง

วัดดอนเมือง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

พระอารามหลวง

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร (วัดใหญ่) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

พระอารามหลวง

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

พระอารามหลวง

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เกาะเกร็ด นนทบุรี

พระอารามหลวง

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี


วัดป่า

วัดดอนตะเคียน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

วัดป่าคลอง 11 หนองเสือ ปทุมธานี

วัดถ้ำพระธาตุเจริญธรรม (วัดถ้ำบ่อปลา) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วัดลัฏฐิวัน พระนอนขอนตาล แม่ริม เชียงใหม่

วัดป่าเลไลยก์ (ร้าง) เกาะเกร็ด นนทบุรี

วัดบนเขา

วัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

วัดทางสาย เขาธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

วัดสามัคคีบรรพต บางเสร่ ชลบุรี

วัดช่องแสมสาร Wat Chong Samae Sarn สัตหีบ ชลบุรี

วัดสัตหีบ Wat Sattahip (วัดหลวงพ่ออี Wat Luang Pho Ei) ชลบุรี

วัดริมน้ำ

วัดบุญกันนาวาส อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดดอนชัย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัดจันทร์ตะวันตก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วัดจันทร์ตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก


(Visited 390 times, 7 visits today)