ทัวร์วัดไทย

วัดไทย

วัดสมณโกฏฐาราม ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดบางกะเจ้ากลาง ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วัดมูลจินดาราม ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วัดสีกัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วัดเวฬุวนาราม ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

พระอารามหลวง

วัดดอนเมือง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

พระอารามหลวง

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร (วัดใหญ่) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

พระอารามหลวง

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

พระอารามหลวง

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เกาะเกร็ด นนทบุรี

พระอารามหลวง

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วัดป่า

วัดดอนตะเคียน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

วัดป่าคลอง 11 หนองเสือ ปทุมธานี

วัดถ้ำพระธาตุเจริญธรรม (วัดถ้ำบ่อปลา) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วัดลัฏฐิวัน พระนอนขอนตาล แม่ริม เชียงใหม่

วัดป่าเลไลยก์ (ร้าง) เกาะเกร็ด นนทบุรี


(Visited 1,081 times, 1 visits today)