วัดจากแดง รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรมชั้น จูฬ,ตรี ถึง ชั้นมหาเอก
เรียนฟรีตลอดหลักสูตร เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.30 น.
เปิดเรียนและปฐมนิเทส 6 ม.ค. 2562 เวลา 9.00 น.
ณ สมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ ชั้นล่าง
สมัครที่ โต๊ะประชาสัมพันธ์ ศาลาบำเพ็ญบุญ
โทร 02-4641122, 081-4025660

Comments

comments