ความสุขทั้งหลาย…
อยู่รอบตัวเรา…
แต่มักมองไม่เห็น…

1ความสุข

คำคม พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

(Visited 83 times, 1 visits today)