เราสร้างความดีกับใคร เราก็ดีใจ
ถึงเขาไม่รู้ เราก็รู้
ในทำนองเดียวกัน
การทำความชั่ว
ถึงเขาไม่รู้ เราก็รู้

– หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม –

5

(Visited 83 times, 1 visits today)