ฝึกสติในชีวิตประจำวัน
ควรเริ่มสร้างความเคยชิน
ที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา
แทนการอธิษฐาน
ไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น

Comments

comments