สิ่งใดเดือดร้อนเขา สบายเรา อย่าทำ
สิ่งใดเดือดร้อนเรา สบายเรา อย่าทำ
สิ่งใดเดือนร้อนเรา เดือดร้อนเขา อย่าทำ
สิ่งใดไม่เดือนร้อนเขา ไม่เดือดร้อนเรา
จงคิดและจงทำเถิด…
พุทธดำรัส

Comments

comments