ล้มเอง ลุกเอง
ล้มตรงไหน ลุกตรงนั้น
นั่นแหละ
“คนเข้มแข็ง”

3

(Visited 80 times, 1 visits today)