เมื่อเราฝึกคิดบวกจนเป็นนิสัย

จิตใต้สำนึกก็จะบันดาลให้สิ่งที่เราคิดเกิดขึ้นจริง แล้วจะพบว่าสิ่งดี ๆ เข้ามาสู่ชีวิตเรามากมาย อย่างไม่น่าเชื่อ

(Visited 11 times, 1 visits today)