การเลี้ยงสัตว์เป็นบุญหรือเป็นบาป

โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

แมว

อยากทราบว่าการนำสัตว์มาเลี้ยงเป็นบุญหรือเป็นบาป

เนื่องจากการนำสัตว์มาเลี้ยงไว้ในกรง ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ เพราะคิดว่าการนำเขามาขังอย่างนี้อาจะเป็นบาปกับเรา แต่ถ้าเอาไปปล่อยก็เกรงว่าจะถูกสัตว์อื่นทำร้ายอีก ควรทำอย่างไรดีค่ะ

พระไพศาล วิสาโล

การเลี้ยงสัตว์ไม่ได้เป็นบาปเสมอไป อาจเป็นบุญด้วยซ้ำหากช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเขาให้มีความสุข (บางคนเอามาเลี้ยงเพราะอยากช่วยให้พ้นทุกข์จากคนขาย) แต่ถ้าหากการเลี้ยงนั้นทำให้เขาเดือดร้อนเป็นทุกข์ กลายเป็นการเบียดเบียน ก็เป็นบาปได้ การกักขังเขานั้นเขาย่อมไม่ชอบ จะเรียกว่าเป็นบาปก็ได้ แต่ก็ไม่ใช่บาปหนัก เลี้ยงสัตว์แบบนี้จึงได้ทั้งบุญและบาป แต่ถ้าดูแลเขาให้ดี ๆ ก็เป็นบุญมากกว่าบาป จะว่าไปแล้วการเลี้ยงสัตว์ หลีกเลี่ยงการทำบาปได้ยาก (แม้ไม่ทำกับเขาก็อาจทำกับสัตว์อื่นที่รบกวนเขา เช่น แมลง) ดังนั้นก่อนจะเลี้ยงสัตว์ ก็ควรไตร่ตรองให้ดี หรือถ้าจำเป็นต้องช่วยเขา ก็ต้องพร้อมรับภาระและผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา

Comments

comments