ตรามหาเดช….

หนึ่งภาพเล่าเรื่อง ได้สังเกตุเห็น สิ่งหนึ่งที่เรียกว่า ตรามหาเดช ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดสมณโกฏฐาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลยต้องหาข้อมูลมาบอกต่อเพื่อน ๆ ให้เป็นความรู้ประดับหัวสักนิด

ตรามหาเดช
เครื่องหมายแห่งชัยชนะ เป็นดวงตรา ปักไว้บนธงนำทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีรูปพญาครุฑทรงจักร อัญเชิญเพชรเปล่งรัศมี ตรงกลางของเพชรมีอุณาโลม อันหมายถึง ความสำเร็จ ความผาสุก สิริสวัสดิ์มงคล เจริญรุ่งเรือง

ดวงตรามหาเดช” ดวงตรานำทัพประดิษฐานอยู่บนธงรบ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เป็นรูปพญาครุฑทรงจักร อัญเชิญเพชรลูกขนาดใหญ่เปล่งรัศมีบริเวณกึ่งกลาง ประดิษฐานอุณาโลม…อันหมายถึงพระโลมา (ขน) ระหว่างพระขนง (คิ้ว)…องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึง “ความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง”

เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ ทรัพย์สินเงินทอง ตลอดจนความผาสุก สิริสวัสดิมงคล แก้อาถรรพณ์ปราบศัตรู แพ้ภัยไปอย่างง่ายดาย พูดง่ายๆว่าเป็น… เครื่องหมายแห่งชัยชนะ ปราบอริศัตรูให้แพ้ภัยไปโดยง่าย

ปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ไม่กี่ปีต่อมา…พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแตก วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2310 “พระยาตาก”…ในขณะนั้นจึงมุ่งหน้ายึดเอาเมืองจันทบุรีหมายเอาเป็นที่มั่น

หลังจากเสียกรุง 2 เดือน…ทรงตีเมืองจันทบุรีสำเร็จได้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2310

นี่คือเหตุการณ์สำคัญ การเริ่มต้นกอบกู้เอกราชกลับคืนสู่อาณาจักรสยามของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี…ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีและปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2311

ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระบรมราชาที่ 4” แต่ประชาชนยังนิยมเรียกพระนามว่า “พระเจ้าตากสิน” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยกย่องถวายพระเกียรติพระองค์ท่านว่า “มหาราช

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราชไม่เพียงปรีชาด้านการรบ แต่ยังทรงมีพระปรีชาสามารถด้านเศรษฐกิจ… การค้า บรรเทาทุกข์ประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น…มีงานทำ มีรายได้

ข้อมูลจากกูเกิ้ล

Comments

comments