·

กราบสักการะบูชา หลวงพ่อโต วัดเกษไชโย อ่างทอง

·

วัดไชโยวรวิหาร_26

ที่ตั้งวัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นโท

เลขที่ 21 หมู่ที่ 3 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
เบอร์โทรติดต่อ 035-647 276, 035-525 867, 035-525 880

วัดไชโยวรวิหาร_17

ประวัติวัด

วัดไชโยวรวิหาร หรือ วัดเกษไชโย (หรือชื่อที่ปรากฏในพื้นที่คือ วัดเกษไชโย ) เดิมทีเป็นวัดราษฎร์ มีนามว่า วัดไชโย ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่พบประวัติแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง

จนเมื่อคราวที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) แห่งวัดระฆังโฆษิตาราม (ซึ่งขณะนั้นท่านยังดำรงสมณะศักดิ์พระเทพกวี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นที่วัดแห่งนี้ในสมัยรัชกาลที่ 4 หรือประมาณปี 2400-2405 จึงทำให้วัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงนับจากนั้น

โดย “พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ประดิษฐานในวิหารวัดไชโยวรวิหาร มีพุทธลักษณะเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตัก 8 วา 7 นิ้ว ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง

และเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโต ต่างเป็นที่ประจักษ์และกล่าวขานกันดีของชาวอ่างทองว่ากันว่า ผู้ที่ก่อกรรมทำชั่วไว้มากจะไม่สามารถเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อโตได้ เนื่องจากเมื่อเข้าใกล้องค์พระ จะมองเห็นหลวงพ่อโต กำลังจะล้มลงมาทับนั่นเอง


ภาพบรรยากาศวัดไชโยวรวิหาร

previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
ArrowArrow
Slider


การเดินทางมาวัดไชโยวรวิหาร

วัดไชโยวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลไชโย อำเภอไชโย จากอ่างทองใช้ทางหลวงหมายเลข 309 (อ่างทอง-สิงห์บุรี) ประมาณ 17 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาบริเวณสถานีตำรวจภูธรตำบลไชโยอีกประมาณ 300 เมตร จะถึงจุดหมาย

Comments

comments