วัดนครอินทร์ Wat Nakhonin

วัดนครอินทร์มีประวัติเก่าแก่และมีที่มา พระยานครอินทร์ผู้ซื่อสัตย์ตายพร้อมพระเจ้าตากสิน

ที่ตั้งวัดนครอินทร์
เลขที่ 370 หมู่ 6 ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรติดต่อ 085-915-0447, 083-382-8345
เจ้าอาวาสวัดนครอินทร์ พระปลัดเจริญ​ ทนฺตจิตฺโต, ดร.

ประวัติวัดนครอินทร์
วัดนครอินทร์มีประวัติเก่าแก่และมีที่มา พระยานครอินทร์ผู้ซื่อสัตย์ตายพร้อมพระเจ้าตากสิน
วัดนครอินทร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2395 โดยมีนายอินทร์ และนางนคร เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัดเดิมชาวบ้านเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า วัดบางขุนเทียน เพราะวัดตั้งอยู่ริมคลองบางขุนเทียน ต่อมาเปลี่ยนมาเรียกชื่อวัดใหม่นครอินทร์และวัดนครอินทร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2376 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 2 ชั้น หอสวดมนต์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น กุฏิสงฆ์เป็นอาคารไม้และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2376 ศาลาบำเพ็ญกุศลสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2376 พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางสมาธี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545 รอยพระพุทธบาทแกะสลักไม้จำลอง พระพุทธรูปเก่าพระสังกัจจายน์ รูปปั้นพระครูนนทไพโรจน์ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร รูปปั้นอดีตเจ้าอาวาส

ภาพบรรยากาศวัดนครอินทร์ นนทบุรี

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

การเดินทางไปวัดนครอินทร์ นนทบุรี

Comments

comments