พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

วัดบุรณศิริมาตยาราม6

ที่ตั้งวัดบุรณศิริมาตยาราม
ตั้งอยู่บนถนนอัษฏางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ 02-225 8482
เวลาทำการ ทุกวัน 8.00 – 17.00 น.

วัดบุรณศิริมาตยาราม1 วัดบุรณศิริมาตยาราม2

วัดบุรณศิริมาตยาราม4

ประวัติวัดบุรณศิริมาตยาราม

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างโดยพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี บุรณศิริ) เมื่อครั้งยังคงดำรงตำแหน่ง พระยาพิพัฒนโกษา ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานนามให้ว่า ” วัดศิริอำมาตยาราม

ครั้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้พระราชทานเปลี่ยนใหม่เป็น “ วัดบุญศิริมาตยาราม ” แต่ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน เรียกนามวัดเสียใหม่เป็น ” วัดบุรณศิริมาตยาราม

วัดบุรณศิริมาตยาราม11 วัดบุรณศิริมาตยาราม12

พระอุโบสถเป็นอาคารแบบรัตนโนสินทร์ มีลักษณะเป็นทรงไทย ไม่มีลวดลายประดับมากนัก บานประตู หน้าตาเป็นลายรดน้ำ มีพระเจดีย์ใหญ่ ทรงเหลี่ยมย่อมุม 4 มุม ลักษณะศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2520 กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดเป็นโบราณสถาน

ชมภาพบรรยากาศวัดบุรณศิริมาตยาราม

วัดบุรณศิริมาตยาราม3 วัดบุรณศิริมาตยาราม7 วัดบุรณศิริมาตยาราม8 วัดบุรณศิริมาตยาราม9 วัดบุรณศิริมาตยาราม10

การเดินทาง (แผนที่) วัดบุรณศิริมาตยาราม

(Visited 362 times, 1 visits today)