วัดจันทร์ตะวันออก (Wat Chan Tawan Ok) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

กราบศาลสมเด็จพระสุพรรณกัลยา ณ วัดจันทร์ตะวันออก พิษณุโลก

วัดจันทร์ตะวันออก Wat Chan Tawan OK

ที่ตั้งวัดจันทร์ตะวันออก
เลขที่ 81 ถนนสังฆบูชา หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เบอร์โทรติดต่อ 062 258 3911

วัดจันทร์ตะวันออก9

ประวัติวัด

วัดจันทร์ตะวันออก พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านทางฝั่งตะวันออก อาคารเสนาสนะต่างๆ มี

  • อุโบสถกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๔
  • ศาลาการเปรียญกว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๔๖
  • หอสวดมนต์กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๔๗๖
  • กุฎีสงฆ์จำนวน ๑๓ หลัง เป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้

 

สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ ขนาดพระเพลากว้าง ๒ ศอกคืบ เนื้อทองเหลือง พระประจำวัน ๗ องค์ ที่ศาลาการเปรียญมี พระประธานขนาดพระเพลากว้าง ๑ ศอกคืบ และรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส

 

วัดจันทร์ตะวันออก7

วัดจันทร์ตะวันออก สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๒๗๖ เนื่องจากเป็นวัดที่ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำน่านจึงได้ถูกน้ำเซาะตลิ่งพัง ทางวัดได้ย้ายสถานที่สร้างเสนาสนะมาแล้วถึง ๓ ครั้ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ถึงแม้จะเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ แต่ก็เป็นจุดที่เชื่อว่าพระยาจักรี ( สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช รัชกาลที่ 1 ) เคยยกทัพและมาหยุดพักที่วัดจันทน์ตะวันออก

 

มาไหว้พระที่วัดนี้จะได้พบกับพระอาจารย์กำพล พระนักเทศน์ที่นำคำสอนมาเทศน์สอนได้อย่างสนุก

 

ศาลสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา2

 

ศาลสมเด็จพระสุพรรณกัลยา วีรบุรุษผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน

พระสุพรรณกัลยา หรือ พระสุวรรณกัลยา หรือ พระสุวรรณเทวี ชาวพิษณุโลกถวายพระเกียรติยศว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ แม้ในพงศาวดารไทยจะไม่ได้กล่าวถึง มีเพียงปรากฎอยู่ในเอกสารพม่า พระสุพรรณกัลยาทรงเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช กับ พระวิสุทธิกษัตรี เป็นพระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ ประสูติเมื่อวันเสาร์ ปีมะเส็ง พุทธศักราช 2065 ณ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก (บริเวณที่ตั้ง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในปัจจุบัน)และเจริญพระชนม์ เมืองพิษณุโลก

 

ร้านขนมวง

 

ร้านขนมวงโบราณ ของเมืองพิษณุโลก จะอยู่ตรงข้ามกับวัดจันทร์ตะวันออก ข้ามถนนแล้วเดินไปทางซอยซ้ายมือจะเห็นทันทีเลยค่ะ

รวมภาพบรรยากาศในวัดจันทร์ตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

การเดินทางไปวัดจันทร์ตะวันออก พิษณุโลก

Comments

comments