วัดน้ำวน Wat Nam Won ปทุมธานี

watnamwon-pathumthani-18

ที่ตั้งวัดน้ำวน
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ 02-581 5804, 02-581 5845

watnamwon-pathumthani-12

ประวัติวัดน้ำวน
วัดน้ำวน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2214 โดยชาวมอญในสมัยสุโขทัย ชื่อว่า สมิงรามัญ รามสิทธิ์ มีอาชีพล่องแพ นำซุงไม้สักมาขาย เกิดแพแตกตรงที่น้ำวน จึงสร้างวัดขึ้น แล้วให้ชื่อวัดว่า “วัดน้ำวนรามสิทธิ์” ต่อมาได้มีการบูรณะใหม่ ให้ชื่อวัดว่า “วัดน้ำวน” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2244 และเปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2517

watnamwon-pathumthani-17
ภายในวัดมี พระอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 มีศาลาการเปรียญ ศาลาเอนกประสงค์ เจดีย์ หลวงพ่อสังกัจจายนะ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย พระไตรปิฏกใบลานภาษารามัญ พระเจดีย์ทรงมอญ

ชมภาพบรรยากาศวัดน้ำวน – Wat Nam Won Photo Gallery

การเดินทางไปวัดน้ำวน
พิกัด GPS ละติจูด 13.974711 ลองจิจูด 100.525857

(Visited 658 times, 1 visits today)