วัดบางตลาด Wat Bang Talat คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา

watbangtalad-chachoengsao-09

ที่ตั้งวัดบางตลาด
เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรติดต่อ 089-533 5999

watbangtalad-chachoengsao-02

ประวัติวัดบางตลาด
วัดบางตลาด มีเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2390 เติมชื่อ “วัดย่านตลาด” ตั้งอยู่ที่บ้านควายเขาหัก ต่อมามีภัยธรรมชาติน้ำท่วมหลายครั้งเพราะวัดตั้งอยู่ในที่ลุ่ม อดีตเจ้าอาวาสและประชาชนเห็นความไม่สะดวก จึงทำการย้ายสถานที่ตั้งวัดเป็นบริเวณปัจจุบัน โดยมีนายจันทร์ มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้สร้างวัด และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบางตลาด เจ้าอาวาสรูปแรกไม่สามารถทราบรายละเอียดได้ ต่อมาหลวงพ่องา พร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนได้ทำการสร้างพระอุโบสถหลังแรก ทำการผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตเมื่อปี พ.ศ. 2422 อุโบสถหลังแรกนี้ปัจจุบันยังอยู่ แต่ทรุดโทรมมากตามกาลเวลา

watbangtalad-chachoengsao-29

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2512 ปลัดชลอ วนภูติ ได้มาสร้างอุโบสถหลังใหม่และทำการผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตเมื่อปี พ.ศ. 2522 และได้ปรับปรุงอีกครั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ภายในวัดมีอนุสรณ์ ร.5 วัดบางตลาด จัดสร้างโดยพระปลัดภักตร์ (น้อง) จิตตปญโญ เจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชาชน เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่วัดบางตลาด ที่ครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสทรงเรือพระที่นั่งมอเตอร์ เสด็จทอดพระเนตรแหล่งโบราณสถานมณฑลปราจีนล่องมาตามลำน้ำบางปะกง เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ได้แวะเสวยพระกระยาหารที่วัดบางตลาดแห่งนี้ เนื่องด้วยการเสด็จในครั้งนั้น ต่อมาได้พระราชทานเครื่องสังเค็ดไว้ที่วัดบางตลาด เช่น บาตร ปิ่นโต ตาลปัตร เรือสำปั้น กล่องหมากบุหรี่ โถใส่ข้าว กระโถน เพื่อทรงเป็นที่ระลึกว่าได้ทรงผ่านมา

ชมภาพบรรยากาศวัดบางตลาด – Wat Bang Talat Photo Gallery

การเดินทางไปวัดบางตลาด ฉะเชิงเทรา

(Visited 462 times, 1 visits today)