วัดเกาะสุวรรณาราม Wat Koh Suwannaram สายไหม กรุงเทพ

0วัดเกาะสุวรรณาราม

ที่ตั้งวัดเกาะสุวรรณาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 3 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์ติดต่อ 02-532 4131, 02-523 6255, 091-552 6691, 087-698 9436, 098-867 5402, 098-312 2063

วัดเกาะสุวรรณาราม

ประวัติวัดเกาะสุวรรณาราม

วัดเกาะสุวรรณาราม2
สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2420 ซึ่งตรงกับ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พื้นที่ที่จะสร้าง วัดเกาะสุวรรณารามนั้นเป็นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยลำคลองและทุ่งนา พระครูพร พุทธสโร มาปักกรด ณ บริเวณนี้ ชาวบ้านจึงได้รวมใจกันนิมนต์พระครูพร ให้เป็นผู้นำในการสร้างวัดเเละอุโบสถ ซึ่งเจ้าของที่ดินที่จะสร้างวัดนั้น ชื่อ “เกาะ” เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญเละเป็นผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก จึงได้รวบรวมที่ดิน กับญาติพี่น้องถวายที่ดินให้ 13 ไร่ ถวายให้เป็นที่สำหรับสร้างวัด ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า “วัดออเกาะ” ต่อมา วัดออเกาะ เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดเกาะสุวรรณาราม” หลังจากนั้น คุณสิน, คุณผุด รุ่งแก ได้ถวายที่ดินข้างวัดจำนวน 4 ไร่ และผู้มีจิตศรัทธาได้รวบรวมที่ดินซึ่งเป็น ที่ทำนา 1 แปลง ถวายให้วัดเกาะสุวรรณารามนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420 ถึงปัจจุบัน วัดเกาะสุวรรณารามมีอายุกว่า 141 ปี

ชมภาพบรรยากาศวัดเกาะสุวรรณาราม

วัดเกาะสุวรรณาราม1 วัดเกาะสุวรรณาราม3 วัดเกาะสุวรรณาราม4 วัดเกาะสุวรรณาราม5 วัดเกาะสุวรรณาราม6

การเดินทาง (แผนที่) วัดเกาะสุวรรณาราม

(Visited 2,143 times, 3 visits today)