วัดเก่าแก่กว่า 200 ปี วัดแห่งเดียวในเขตพญาไท

วัดไผ่ตัน (Wat PhaiTan) สะพานควาย ซอยพหลโยธิน 15 กรุงเทพมหานคร

ศาลาอเนกประสงค์วัดไผ่ตัน

ที่ตั้งวัด
เลขที่ 19 พหลโยธิน 15 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 1040
เบอร์โทรติดต่อ 02-2793495
facebook.com/WatPaitun

ป้ายหน้าวัดไผ่ตัน

วัดไผ่ตัน

ประวัติวัติ

วัดไผ่ตัน” เดิมมีชื่อว่า “วัดไส้ตัน” เป็นวัดเก่าแก่กว่า 200 ปี และด้วยความที่เป็นวัดแห่งเดียวในเขตพญาไท จึงทำให้ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของของคนในชุมชนนี้ไปโดยปริยาย ไม่ว่าเวลาจะมีเทศกาลงานบุญใดๆ ทางพุทธศาสนา ชาวบ้านก็มักจะแห่แหนกันมาร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีกันอย่างคึกคักเสมอ

พระพุทธรูปวัดไผ่ตัน

ทำบุญถวายสังฆทานวัดไผ่ตัน

ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทองวัดไผ่ตัน

เซียมซีหลวงพ่อโสธรวัดไผ่ตัน
ภายในวัดไผ่ตัน มีปูชนียวัตถุที่สำคัญได้แก่ พระพทุธรูปหลวงพ่อโสธรจำลอง ซึ่งเป็นประธานอยู่ในวิหารจตุรมุข ที่หล่อขึ้นในปีพ.ศ.2496 นอกจากนี้ในวิหารยังมีลวดลายจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามซึ่งเล่าถึงเรื่องราวต่างๆในพระพุทธศาสนา

วิหารจตุรมุขวัดไผ่ตัน1

พระประธาน

การเดินทาง (แผนที่) วัดไผ่ตัน สะพานควาย กรุงเทพ

โดย BTS ลงสถานีสะพานควาย แล้วเดินทางในซอยพหลโยธิน 15 จะเห็นป้ายวัดชัดเจน
โดยรถเมล์ มีหลายสายผ่าน อาธิเช่น สาย 3, 26, 29, 34, 59, 63, 77, 502, 503, 510, 8, 28, 29, 44 เป็นตัน

ชมภาพบรรยากาศทั่วไปในบริเวณวัดไผ่ตัน –  Wat PhaiTan Photo Gallery

Comments

comments