ผู้เขียน: tourwatthai

Sticky

“ชนเหล่าใดปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพานจัดที่บริการน้ำดื่มและบึงบ่อสาธารณะให้ที่พักอาศั. . .

เนื่องจากเมรุหลังเก่าชำรุดทรุดโทรเป็นอย่างมาก จึงมีการริเริ่มที่จะสร้างเมรุหลังใหม่ขึ้น ชา. . .