หมวดหมู่: คติธรรม-คำคม

“วาสนา” เป็นไปตามอัธยาศัย เราควรพยายามคบแต่บัณฑิต เพื่อเลื่อนภูมิวาสนาให้สูงขึ. . .

การทำทาน ได้แก่ การสละทรัพย์สิ่งของสมบัติของตนที่มีอยู่ให้แก่ผู้อื่น โดยมุ่งหวังจะจุนเจือใ. . .