หมวดหมู่: นนทบุรี

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร นนทบุรี Wat Chaloem Phrakiat Worawihan พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวร. . .

วัดสังฆทาน นนทบุรี สถานปฏิบัติธรรม บำบัดใจด้วยธรรม ตามแนวหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ · ที่ตั้งวัด . . .

เจดีย์มุเตา สัญลักษณ์แห่งเกาะเกร็ด   วัดปรมัยยิกาวาส พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ว. . .

กราบสักการะหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ (พระพรหมมังคลาจารย์) เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดชลประทานรังสฤษด. . .

“วัดเก่าแก่ ที่อยู่ตรงข้ามเกาะเกร็ด นนทบุรี สามารถข้ามไปเที่ยวชมเกาะเกร็ดได้ที่ท่าน้. . .

· กราบสักการะบูชาพระพุทธรูปหยกขาว ณ วัดผาสุกมณีจักร Wat Phasuk Maneechak เมืองทองธานี นนทบ. . .

ขอพรกับหลวงพ่อสมปรารถนา หลวงพ่อสำเร็จ ชมอนุสรณ์สถานของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (พระนาง. . .