หมวดหมู่: ประจวบคีรัขันธ์

· พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ พระมหาธาตุเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 9 · วัดทางสาย เขาธงชัย บางสะพ. . .