หมวดหมู่: สมุทรปราการ

วัดโปรดเกศเชษฐาราม Wat Protketchettharam พระอารามหลวง วัดเก่าแก่คู่เมืองพระประแดง ชมจิตรกร. . .

วัดโปรดเกศเชษฐาราม Wat Prodket Chettharam พระประแดง ชมกิจกรรมไทยโบราณ หรือเข้าปฏิบัติธรรมท. . .

วัดบางน้ำผึ้งนอก Wat Bang Nampheung Nok ชมโบราณสถานสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย กราบนมัสกา. . .

วัดบางกระสอบ Wat Bang Krasop ค้นหาความหมาย ร่องรอยความเป็นมาของ “บางกระเจ้า” ณ. . .

วัดทรงธรรมวรวิหาร Wat SongTham Worawihan วัดคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันธ์ มีประวัติยาวนานก. . .

วัดบางกระเจ้ากลาง Wat Bang Krachao Klang ปั่นจักรยานชมวิถีชาวบ้านบางกะเจ้า ชมพระอุโบสถเก่า. . .

วัดราษฏร์รังสรรค์  Wat Rat RangSan (วัดใหญ่ตาอิน) บางกะเจ้า ซอยเพชรหึงษ์ 33 พระประแดง สมุท. . .

· ไปวัดบางกะเจ้ากลาง เที่ยวชมวัดโบราณย่านกลางคุ้งบางกะเจ้า · ที่ตั้งวัดบางกะเจ้ากลาง เลขที. . .

· กราบนมัสการพระอรหันตธาตุ 28 องค์ ชมความงามพระตังคเจดีย์ บูชาท่านพ่อลี ธัมมธโร ณ วัดอโศกา. . .