หมวดหมู่: สุพรรณบุรี

· พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร บูชาหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์ ชมคุ้มขุนช้าง · วัดป่าเลไลย์. . .