หมวดหมู่: อ่างทอง

วัดไชยภูมิ Wat Chai Ya Phum ดินแดนแห่งชัยชนะ กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอ่างทอง ที่ตั. . .

วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา บริเวณวัดนี้สมเด็จพระนเรศวรทรงสรงน้ำชำระพระวรกาย ล้างพระพักตร์ และสระ. . .

วัดไชโยวรวิหาร Wat Chaiyo Waravihan กราบสักการะบูชา ขอพร “พระมหาพุทธพิมพ์” หลวงพ่อโตวัดเกษ. . .

สักการะบูชา “พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ ” หลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง พร. . .

วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ขึ้นชื่อเรื่องพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่  สักการะบูชา. . .

· กราบสักการะบูชา หลวงพ่อโต วัดเกษไชโย อ่างทอง · ที่ตั้งวัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นโท. . .