หมวดหมู่: ฉะเชิงเทรา

วัดโสธรวรารามวรวิหาร Wat Sothon Wararam Worawihan พระอารามหลวง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะ. . .

กราบขอพรพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ตั้งวัดสมานรัตนาราม (วัดใหม่ขุน. . .