หมวดหมู่: ฉะเชิงเทรา

กราบขอพรพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ตั้งวัดสมานรัตนาราม (วัดใหม่ขุน. . .