หมวดหมู่: ลำปาง

“มนต์เสน่ห์แห่งนครลำปาง นั่งรถม้าชมเมือง กราบขอพรพระธาตุเจดีย์ประจำราศีเกิดปีฉลู (วั. . .

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์(วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง “วัดเฉลิมพ. . .