หมวดหมู่: เชียงใหม่

ไหว้พระนอนปางโปรดอสุรินทราหู ทำบุญศพไร้ญาติ ณ วัดพระนอนขอนตาล แม่ริม เชียงใหม่ ที่ตั้งวัดล. . .

พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร พระธาตุประจำปีนักษัตรมะโรง วัดที่มีประวัติยาวนานกว่า . . .

วัดแม่ริม Wat Mae Rim ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำอำ. . .

ที่ตั้งวัดเจดีย์สถาน (วัดเหมืองผ่า) เลขที่ 145 หมู่ 1 บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ร. . .

ขอเชิญชวนเข้าชมวัด กราบสักการะบูชาพระธาตุรังสรรค์หิรัญนิคม ณ วัดหิรัญนิคม Wat Hiran Nikhom. . .

· กราบนมัสการพระสิงห์หยกพม่าอายุกว่าล้านปี ณ วัดอู่ทรายคำ Wat Ou Sai Kham เชียงใหม่ · ที่อ. . .

วัดเก่าแก่ อายุหลายร้อยปี ที่ตั้งวัดผาบ่อง อยู่เลขที่ 1/3 ถนนสิงหราช ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ เม. . .

· วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระอารามหลวง (Wat Phrathat Srijomtong) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ บ. . .

วัดเจ็ดยอด (วัดโพธารามมหาวิหาร) Wat Jed Yod (Photharammahavihan)ช้างเผือก เชียงใหม่ พระอาร. . .

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร Wat PhraThat Doi Suthep เชียงใหม่ มีคำขวัญชาวบ้านในสมัยก่อนว. . .

สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ชมศิลปะการสร้างวัดแบบล้านนาที่วิจิตรงดงาม · วัดป่าดาราภิรมย์ . . .