หมวดหมู่: เชียงใหม่

วัดแม่ริม Wat Mae Rim เชียงใหม่ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำอำเภอแม่ริม ที่ตั้งว. . .