หมวดหมู่: วัดไทย

วัดอมฤตวารี (หนองน้ำคัน) WAT AMMARIT WARI (NONG NAM KHAN) ชมแหล่งศิลปกรรม สถานที่พระราชทาน. . .

วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) Wat Manee Sathit Kapittharam (Thung Kaeo) พระอารามหลวง ว. . .

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) Wat Chantaram (Wat Tha Sung) ชมวิหารแก้วตระการตา อลังการปราสาททอง . . .

วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค) Wat Tham Khosok (Wat Rong Ko) เยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์ไทย สถานที่. . .

วัดพิชัยปุรณาราม Wat Phichai Puranaram ตามรอยถิ่นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระพุทธรูปศักดิ์สิท. . .

วัดสะพานหิน Wat Sapan Hin หลวงพ่อปั้น วัดสะพานหิน อุทัยธานี ที่ตั้งวัดสะพานหิน เลขที่ 5002. . .

วัดโพกรวม Wat Phok Ruam วัดใหม่สายเอเชีย ที่ตั้งวัดโพกรวม เลขที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม อำเภ. . .

วัดไชยภูมิ Wat Chai Ya Phum ดินแดนแห่งชัยชนะ กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอ่างทอง ที่ตั. . .

วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา บริเวณวัดนี้สมเด็จพระนเรศวรทรงสรงน้ำชำระพระวรกาย ล้างพระพักตร์ และสระ. . .

วัดปากคลองมะขามเฒ่า Wat Pak Khlong Makham Thao กราบขอพรหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภ. . .

วัดโสธรวรารามวรวิหาร Wat Sothon Wararam Worawihan พระอารามหลวง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะ. . .

วัดไชโยวรวิหาร Wat Chaiyo Waravihan กราบสักการะบูชา ขอพร “พระมหาพุทธพิมพ์” หลวงพ่อโตวัดเกษ. . .

กราบไหว้บูชา ขอพร พระเจดีย์ศรีมงคลนวมุนี ณ วัดป่าเลา Wat Pa Lao อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ตั. . .

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร Wat Trai Mitr Wittayaram Worawihan ไหว้พระกราบขอพรหลวงพ่อทองคำ T. . .

วัดถ้ำคูหาสวรรค์ Wat Tham Khuha Sawan อุบลราชธานี “อดอัดอุด บริสุทธิ์ในธรรม” ก. . .

วัดโปรดเกศเชษฐาราม Wat Protketchettharam พระอารามหลวง วัดเก่าแก่คู่เมืองพระประแดง ชมจิตรกร. . .

วัดเก่าแก่ประจำชุมชนบ้านน้อย วัดท้ายตลาด Wat Tai Talat เขาย้อย เพชรบุรี เรียนรู้ศิลปะวัฒนธ. . .

“ถึงที่วังตั้งประทับรับเสด็จ มาทรงเบ็ดปลากระโห้ไม่สังหาร ให้ปล่อยไปในทะเลเอาเพดาน แต. . .

พระพุทธไสยาสน์กลางแจ้งที่มีขนาดยาวที่สุด ประดิษฐานอยู่ที่วัดสะตือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุ. . .

วัดศรีษะคาม Wat Sisa Kham ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม เพชรบุรี ที่ตั้งวัดศรีษะคาม เลขที่ 2/. . .

วัดโปรดเกศเชษฐาราม Wat Prodket Chettharam พระประแดง ชมกิจกรรมไทยโบราณ หรือเข้าปฏิบัติธรรมท. . .

วัดบางน้ำผึ้งนอก Wat Bang Nampheung Nok ชมโบราณสถานสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย กราบนมัสกา. . .