หมวดหมู่: พระอารามหลวง

กราบบูชาพระพุทธรูปยืนหลวงพ่อธรรมจักร วัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ (รัชกาลที่ ๔) แ. . .

วัดทรงธรรมวรวิหาร Wat SongTham Worawihan วัดคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันธ์ มีประวัติยาวนานก. . .

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร นนทบุรี Wat Chaloem Phrakiat Worawihan พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวร. . .

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasattrathirat Vorawihan) พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร &#822. . .

วัดดอนเมือง พระอารามหลวง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งวัดดอนเมืองเลขที่ 1 หมู่ 2 ถนนสรงปร. . .

· พระอารามหลวง ชั้นเอก สถานที่ประดิษฐานของ พระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในประเทศ. . .

· กราบสักการะบูชา หลวงพ่อโต วัดเกษไชโย อ่างทอง · ที่ตั้งวัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นโท. . .

วัดไทยสไตส์โกธิค พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เปิดประสบการณ์นั่งชิงช้าข้ามน้ำเพื่อเข. . .

เจดีย์มุเตา สัญลักษณ์แห่งเกาะเกร็ด   วัดปรมัยยิกาวาส พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ว. . .

กราบสักการะหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ (พระพรหมมังคลาจารย์) เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดชลประทานรังสฤษด. . .

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม พระอารามหลวง (Wat Na Phramen) ที่ตั้งวัด เลขที่ ท. 76 หมู่ที่ 5 ตำ. . .

พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร วัดประจำราชวงศ์จักรี  ชมภาพจิตกรรมฝาผนังรูปยุทธหัตถีขอ. . .

พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร Wat Maha Pruett. . .

พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร พระธาตุประจำปีนักษัตรมะโรง วัดที่มีประวัติยาวนานกว่า . . .

· พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร บูชาหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์ ชมคุ้มขุนช้าง · วัดป่าเลไลย์. . .

พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ที่ตั้งวัดบุรณศิริมาตยาราม ตั้งอยู่บนถนนอัษฏางค์ แขวงศาลเจ้า. . .

“มนต์เสน่ห์แห่งนครลำปาง นั่งรถม้าชมเมือง กราบขอพรพระธาตุเจดีย์ประจำราศีเกิดปีฉลู (วั. . .

· วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระอารามหลวง (Wat Phrathat Srijomtong) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ บ. . .

วัดเจ็ดยอด (วัดโพธารามมหาวิหาร) Wat Jed Yod (Photharammahavihan)ช้างเผือก เชียงใหม่ พระอาร. . .

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร Wat PhraThat Doi Suthep เชียงใหม่ มีคำขวัญชาวบ้านในสมัยก่อนว. . .

  วัดตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ. . .

วัดธาตุทอง Wat That Thong พระอารามหลวง เอกมัย กรุงเทพ ที่ตั้งวัด เลขที่ 1325 ถนนสุขุมวิท แ. . .

“อุโบสถหลังเก่าหรือวิหารนั้นมีอายุยาวนานกว่า  120 ปี  มีอุโมงค์ให้ลอด เชื่อกันว่าหาก. . .

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร Wat Phra Si Mahathat Woramahawihan บางเขน กรุงเทพ (วัดพระศรีมหา. . .

· สักการะบูชาหลวงปู่เชย แวะซื้อ/ทาน ลอดช่องวัดเจษฏ ณ วัดเจษฎาราม Wat Chetsadaram พระอารามห. . .