หมวดหมู่: พระอารามหลวง

วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) Wat Manee Sathit Kapittharam (Thung Kaeo) พระอารามหลวง ว. . .

วัดโสธรวรารามวรวิหาร Wat Sothon Wararam Worawihan พระอารามหลวง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะ. . .

วัดไชโยวรวิหาร Wat Chaiyo Waravihan กราบสักการะบูชา ขอพร “พระมหาพุทธพิมพ์” หลวงพ่อโตวัดเกษ. . .

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร Wat Trai Mitr Wittayaram Worawihan ไหว้พระกราบขอพรหลวงพ่อทองคำ T. . .

วัดโปรดเกศเชษฐาราม Wat Protketchettharam พระอารามหลวง วัดเก่าแก่คู่เมืองพระประแดง ชมจิตรกร. . .

วัดโปรดเกศเชษฐาราม Wat Prodket Chettharam พระประแดง ชมกิจกรรมไทยโบราณ หรือเข้าปฏิบัติธรรมท. . .

กราบบูชาพระพุทธรูปยืนหลวงพ่อธรรมจักร วัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ (รัชกาลที่ ๔) แ. . .

วัดทรงธรรมวรวิหาร Wat SongTham Worawihan วัดคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันธ์ มีประวัติยาวนานก. . .

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร นนทบุรี Wat Chaloem Phrakiat Worawihan พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวร. . .

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasattrathirat Vorawihan) พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร &#822. . .

วัดดอนเมือง พระอารามหลวง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งวัดดอนเมืองเลขที่ 1 หมู่ 2 ถนนสรงปร. . .

· พระอารามหลวง ชั้นเอก สถานที่ประดิษฐานของ พระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในประเทศ. . .

· กราบสักการะบูชา หลวงพ่อโต วัดเกษไชโย อ่างทอง · ที่ตั้งวัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นโท. . .

วัดไทยสไตส์โกธิค พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เปิดประสบการณ์นั่งชิงช้าข้ามน้ำเพื่อเข. . .

เจดีย์มุเตา สัญลักษณ์แห่งเกาะเกร็ด   วัดปรมัยยิกาวาส พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ว. . .

กราบสักการะหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ (พระพรหมมังคลาจารย์) เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดชลประทานรังสฤษด. . .

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม พระอารามหลวง (Wat Na Phramen) ที่ตั้งวัด เลขที่ ท. 76 หมู่ที่ 5 ตำ. . .

พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร วัดประจำราชวงศ์จักรี  ชมภาพจิตกรรมฝาผนังรูปยุทธหัตถีขอ. . .

พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร Wat Maha Pruett. . .

พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร พระธาตุประจำปีนักษัตรมะโรง วัดที่มีประวัติยาวนานกว่า . . .

· พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร บูชาหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์ ชมคุ้มขุนช้าง · วัดป่าเลไลย์. . .

พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ที่ตั้งวัดบุรณศิริมาตยาราม ตั้งอยู่บนถนนอัษฏางค์ แขวงศาลเจ้า. . .

“มนต์เสน่ห์แห่งนครลำปาง นั่งรถม้าชมเมือง กราบขอพรพระธาตุเจดีย์ประจำราศีเกิดปีฉลู (วั. . .

· วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระอารามหลวง (Wat Phrathat Srijomtong) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ บ. . .

วัดเจ็ดยอด (วัดโพธารามมหาวิหาร) Wat Jed Yod (Photharammahavihan)ช้างเผือก เชียงใหม่ พระอาร. . .

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร Wat PhraThat Doi Suthep เชียงใหม่ มีคำขวัญชาวบ้านในสมัยก่อนว. . .

  วัดตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ. . .