หมวดหมู่: พระอารามหลวงชั้นตรี

วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) Wat Manee Sathit Kapittharam (Thung Kaeo) พระอารามหลวง ว. . .

วัดโปรดเกศเชษฐาราม Wat Protketchettharam พระอารามหลวง วัดเก่าแก่คู่เมืองพระประแดง ชมจิตรกร. . .

วัดโปรดเกศเชษฐาราม Wat Prodket Chettharam พระประแดง ชมกิจกรรมไทยโบราณ หรือเข้าปฏิบัติธรรมท. . .

กราบบูชาพระพุทธรูปยืนหลวงพ่อธรรมจักร วัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ (รัชกาลที่ ๔) แ. . .

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasattrathirat Vorawihan) พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร &#822. . .

วัดดอนเมือง พระอารามหลวง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งวัดดอนเมืองเลขที่ 1 หมู่ 2 ถนนสรงปร. . .

กราบสักการะหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ (พระพรหมมังคลาจารย์) เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดชลประทานรังสฤษด. . .

พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร Wat Maha Pruett. . .

· พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร บูชาหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์ ชมคุ้มขุนช้าง · วัดป่าเลไลย์. . .

พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ที่ตั้งวัดบุรณศิริมาตยาราม ตั้งอยู่บนถนนอัษฏางค์ แขวงศาลเจ้า. . .

· วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระอารามหลวง (Wat Phrathat Srijomtong) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ บ. . .

  วัดตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ. . .

· สักการะบูชาหลวงปู่เชย แวะซื้อ/ทาน ลอดช่องวัดเจษฏ ณ วัดเจษฎาราม Wat Chetsadaram พระอารามห. . .

สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ชมศิลปะการสร้างวัดแบบล้านนาที่วิจิตรงดงาม · วัดป่าดาราภิรมย์ . . .