หมวดหมู่: พระอารามหลวงชั้นเอก

· พระอารามหลวง ชั้นเอก สถานที่ประดิษฐานของ พระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในประเทศ. . .

วัดไทยสไตส์โกธิค พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เปิดประสบการณ์นั่งชิงช้าข้ามน้ำเพื่อเข. . .

พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร วัดประจำราชวงศ์จักรี  ชมภาพจิตกรรมฝาผนังรูปยุทธหัตถีขอ. . .

พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร พระธาตุประจำปีนักษัตรมะโรง วัดที่มีประวัติยาวนานกว่า . . .

“พระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑” Wat Phra Chettuphon Wimon Mang. . .

“พระธาตุหริภุญชัยจัดเป็นหนึ่งในจอมเจดีย์ ๘ แห่งในประเทศไทย” วัดพระธาตุหริภุญชั. . .