หมวดหมู่: วัดริมน้ำ

กราบบูชาพระพุทธรูปยืนหลวงพ่อธรรมจักร วัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ (รัชกาลที่ ๔) แ. . .

วัดบางกระสอบ Wat Bang Krasop ค้นหาความหมาย ร่องรอยความเป็นมาของ “บางกระเจ้า” ณ. . .

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร นนทบุรี Wat Chaloem Phrakiat Worawihan พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวร. . .

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasattrathirat Vorawihan) พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร &#822. . .

กราบนมัสการพระพุทธจักษุมงคลศาสดา (พระยืน) ที่อยู่วัดมูลจินดาราม ปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 98. . .

ที่ตั้งวัดบุญกันนาวาส ทางหลวงชนบท อย.4036 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250 วัดบุญกันนา. . .

วัดคูหาสวรรค์ (Wat Khuha Sawan) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ริมคูเมือง กำแพงเมืองโบราณ จังห. . .

· พระอารามหลวง ชั้นเอก สถานที่ประดิษฐานของ พระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในประเทศ. . .

วัดเก่าแก่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ตั้งวัดนาบุญ เลขที่ 130 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบล. . .

· วัดแสงมณี Wat Sang Manee (วัดลำน้ำ) วัดของชุมชนชาวตำบลบึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี · ที่ต. . .

วัดไทยสไตส์โกธิค พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เปิดประสบการณ์นั่งชิงช้าข้ามน้ำเพื่อเข. . .

สักการะขอพร “เซียนแปะโรงสี” , “เซียนแปะกิมเคย” หรือ “เซียนแปะโง้วกิมโคย” ฆราวาสชาวจีนผู้เร. . .

ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญ ให้ทานอาหารปลา “วังมัจฉาวัดหงษ์” ที่ตั้งวัดห. . .

ทำบุญทำทานให้อาหารปลาธรรมชาติริมแม่น้ำเจ้าพระยา การรักษาโรคแผนโบราณ ที่ตั้งวัดน้ำวน Wat Na. . .