หมวดหมู่: วัดริมน้ำ

วัดไชยภูมิ Wat Chai Ya Phum ดินแดนแห่งชัยชนะ กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอ่างทอง ที่ตั. . .

วัดปากคลองมะขามเฒ่า Wat Pak Khlong Makham Thao กราบขอพรหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภ. . .

วัดไชโยวรวิหาร Wat Chaiyo Waravihan กราบสักการะบูชา ขอพร “พระมหาพุทธพิมพ์” หลวงพ่อโตวัดเกษ. . .

วัดถ้ำคูหาสวรรค์ Wat Tham Khuha Sawan อุบลราชธานี “อดอัดอุด บริสุทธิ์ในธรรม” ก. . .

วัดโปรดเกศเชษฐาราม Wat Protketchettharam พระอารามหลวง วัดเก่าแก่คู่เมืองพระประแดง ชมจิตรกร. . .

วัดเก่าแก่ประจำชุมชนบ้านน้อย วัดท้ายตลาด Wat Tai Talat เขาย้อย เพชรบุรี เรียนรู้ศิลปะวัฒนธ. . .

“ถึงที่วังตั้งประทับรับเสด็จ มาทรงเบ็ดปลากระโห้ไม่สังหาร ให้ปล่อยไปในทะเลเอาเพดาน แต. . .

พระพุทธไสยาสน์กลางแจ้งที่มีขนาดยาวที่สุด ประดิษฐานอยู่ที่วัดสะตือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุ. . .

วัดโปรดเกศเชษฐาราม Wat Prodket Chettharam พระประแดง ชมกิจกรรมไทยโบราณ หรือเข้าปฏิบัติธรรมท. . .

วัดบางน้ำผึ้งนอก Wat Bang Nampheung Nok ชมโบราณสถานสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย กราบนมัสกา. . .

วัดแสวงสามัคคีธรรม Wat Sawangsamakkeetham ที่ตั้งวัดแสวงสามัคคีธรรม คลองห้า เลขที่ คลองระบ. . .

กราบบูชาพระพุทธรูปยืนหลวงพ่อธรรมจักร วัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ (รัชกาลที่ ๔) แ. . .

วัดบางกระสอบ Wat Bang Krasop ค้นหาความหมาย ร่องรอยความเป็นมาของ “บางกระเจ้า” ณ. . .

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร นนทบุรี Wat Chaloem Phrakiat Worawihan พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวร. . .

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasattrathirat Vorawihan) พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร &#822. . .

กราบนมัสการพระพุทธจักษุมงคลศาสดา (พระยืน) ที่อยู่วัดมูลจินดาราม ปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 98. . .

ที่ตั้งวัดบุญกันนาวาส ทางหลวงชนบท อย.4036 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250 วัดบุญกันนา. . .

วัดคูหาสวรรค์ (Wat Khuha Sawan) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ริมคูเมือง กำแพงเมืองโบราณ จังห. . .

· พระอารามหลวง ชั้นเอก สถานที่ประดิษฐานของ พระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในประเทศ. . .

วัดเก่าแก่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ตั้งวัดนาบุญ เลขที่ 130 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบล. . .