หมวดหมู่: วัดเมือง

วัดอมฤตวารี (หนองน้ำคัน) WAT AMMARIT WARI (NONG NAM KHAN) ชมแหล่งศิลปกรรม สถานที่พระราชทาน. . .

วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) Wat Manee Sathit Kapittharam (Thung Kaeo) พระอารามหลวง ว. . .

วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค) Wat Tham Khosok (Wat Rong Ko) เยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์ไทย สถานที่. . .

วัดพิชัยปุรณาราม Wat Phichai Puranaram ตามรอยถิ่นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระพุทธรูปศักดิ์สิท. . .

วัดโพกรวม Wat Phok Ruam วัดใหม่สายเอเชีย ที่ตั้งวัดโพกรวม เลขที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม อำเภ. . .

วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา บริเวณวัดนี้สมเด็จพระนเรศวรทรงสรงน้ำชำระพระวรกาย ล้างพระพักตร์ และสระ. . .

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร Wat Trai Mitr Wittayaram Worawihan ไหว้พระกราบขอพรหลวงพ่อทองคำ T. . .

วัดโปรดเกศเชษฐาราม Wat Prodket Chettharam พระประแดง ชมกิจกรรมไทยโบราณ หรือเข้าปฏิบัติธรรมท. . .

วัดทรงธรรมวรวิหาร Wat SongTham Worawihan วัดคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันธ์ มีประวัติยาวนานก. . .

วัดราษฏร์รังสรรค์  Wat Rat RangSan (วัดใหญ่ตาอิน) บางกะเจ้า ซอยเพชรหึงษ์ 33 พระประแดง สมุท. . .

วัดสังฆทาน นนทบุรี สถานปฏิบัติธรรม บำบัดใจด้วยธรรม ตามแนวหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ · ที่ตั้งวัด . . .

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasattrathirat Vorawihan) พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร &#822. . .

วัดประจำตระกูลโกษาเหล็กและโกษาปาน วัดสมณโกฏฐาราม Wat Samanakottaram ที่ตั้งวัดสมณโกฏฐาราม . . .

· ไปวัดบางกะเจ้ากลาง เที่ยวชมวัดโบราณย่านกลางคุ้งบางกะเจ้า · ที่ตั้งวัดบางกะเจ้ากลาง เลขที. . .

พุทธสยาม (วัดสีกัน) วัดสีกัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งวัดสีกันถ.สรงประภา. . .

วัดเก่าแก่ สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๕ วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) Wat Welu Wanaram ดอนเมือง . . .

วัดดอนเมือง พระอารามหลวง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งวัดดอนเมืองเลขที่ 1 หมู่ 2 ถนนสรงปร. . .

วัดคูหาสวรรค์ (Wat Khuha Sawan) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ริมคูเมือง กำแพงเมืองโบราณ จังห. . .