ขอเชิญผู้ใจบุญและผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างกำแพง และประตูทางเข้า
วัดดอนชัย ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทำบุญ

ดังรายการต่อไปนี้
1. พญาสิงห์ ขนาดความสูง 3.5 เมตร จำนวน 5 ตัว ตัวละ 50,000 บาท รวม 250,000 บาท
2.พญายักษ์ศิลปะล้านนา ขนาดความสูง 3.5 เมตร จำนวน 2 ตน ตนละ 50,000 บาท รวม 100,000 บาท
3. ประตูกำแพงทางเข้าด้านทิศเหนือ จำนวน 2 บาน บานละ 50,000 บาท รวม 100,000 บาท
4. ประตูกำแพงด้านหน้าอุโบสถ จำนวน 2 บาน บานละ 35,000 บาท รวม 70,000 บาท
5. ประตูกำแพงทางเข้าด้านทิศตะวันออก จำนวน 2 บาน บานละ 35,000 บาท รวม 70,000 บาท
6. กำแพงวัด จำนวน 16 ช่อง ช่องละ 10,000 บาท รวม 160,000 บาท
7. เสากำแพงและปราสาทเฟื้องพร้อมระบบไฟฟ้า จำนวน 16 ต้น ต้นละ 6,000 บาท รวม 96,000 บาท

(ทางวัดจะสลักชื่อเจ้าภาพลงในสิ่งก่อสร้างทุกรายการ)

ติดต่อวัดเป็นเจ้าภาพได้ที่ เจ้าอาวาสวัดดอนชัย ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 082-201191
facebook วัดดอนชัย ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ Id line: 0822011191

Comments

comments