ป้ายกำกับ: ทำบุญ

ขอเชิญชวนศรัทธาผู้ใจบุญ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรชาสามเณร ทายาทธรรม ขอเชิญสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภ. . .