ป้ายกำกับ: ภาคเหนือ

“พระธาตุหริภุญชัยจัดเป็นหนึ่งในจอมเจดีย์ ๘ แห่งในประเทศไทย” วัดพระธาตุหริภุญชั. . .

สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ชมศิลปะการสร้างวัดแบบล้านนาที่วิจิตรงดงาม · วัดป่าดาราภิรมย์ . . .

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์(วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง “วัดเฉลิมพ. . .