ป้ายกำกับ: วัดบนเขา

สักการะบูชาพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี และวิหารพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมาก    วัดป. . .

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์(วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง “วัดเฉลิมพ. . .