ป้ายกำกับ: วัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนเข้าชมวัด กราบสักการะบูชาพระธาตุรังสรรค์หิรัญนิคม ณ วัดหิรัญนิคม Wat Hiran Nikhom. . .

ขอเชิญร่วมบุญรับเป็นเจ้าภาพเก้าอี้ถวายวัดราชมณเฑียร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เก้าอี้เบาะบุนวม ต. . .