วัดช้างรอง เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ตำนานช้างอาบน้ำสมัยพระนางจามเทวี
Wat Chang Rong, Nai Mueang, Mueang Lamphun District, Lamphun

ที่ตั้งวัดช้างรอง
เลขที่ 373 บ้านท่านาง ถนนรอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

ประวัติวัดช้างรอง
วัดช้างรอง สร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 1542 มีตำนานช้างอาบน้ำสมัยพระนางจามเทวี ที่ชื่อว่า “ผู้ก่ำงาเขียว” ควาญช้างได้นำมาอาบน้ำที่บ่อน้ำบริเวณที่สร้างวัดในปัจจุบัน และช้างก็ได้แผดเสียงร้องขึ้น จึงได้สร้างวัดและตั้งชื่อว่า “วัดช้างร้อง” จน ผิดเพี้ยนกลายมาเป็น “ช่างรอง

สิ่งที่เก่าแก่ที่สุดในวัดก็คือ หอไตร สร้างในปี พ.ศ. 2438 มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ชั้นบนเป็นไม้

วัดช้างรอง ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 1842 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2460 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดช้างร้อง นับได้ว่าเป็นวัดสำคัญเก่าแก่ควบคู่กับการสร้างเมืองลำพูน

การเดินทางไปวัดช้างรอง ลำพูน

เครดิตภาพ Niran Anurakpongsathorn
รวบรวมเนื้อหา Thikumporn Tu Tantivimongkol

Comments

comments