วัดพะเยาว์ ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Wat Phayao, Sala Ri Thai Subdistrict, Sao Hai District, Saraburi Province

“กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปทองคำเสริมสิริมงคลพร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชุมชน”

ที่ตั้งวัดพะเยาว์
หมู่ที่ 1 บ้านพะเยาว์ ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
เปิดเข้าบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ประวัติวัดพะเยาว์

วัดพะเยาว์ เป็นชื่อที่ตั้งเพื่อเป็นที่ระลึกถึงถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวบ้านที่อยู่ทางเหนือแล้วอพยบมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในสระบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2347 ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวเชียงแสนที่อพยบมาจากเมืองเหนือ ยังคงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและสำเนียงในการพูดภาษายวนอยู่จนถึงปัจจุบัน

วัดพะเยาว์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2185 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าปราสาททอง ภายในวัดมีพระพุทธรูปทองคำ

 

จากการสันนิษฐานคาดว่า พระพุทธรูปทองคำ น่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ยุคสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ช่วง พ.ศ. 2034-2072 ก่อนที่จะมีผู้อัญเชิญพระพุทธรูปทองคำ ออกไปไกลจากกรุงศรีอยุธยา เพื่อให้พ้นจากเงื้อมมือของข้าศึก ในช่วงสงครามระหว่างกองทัพไทยกับพม่าราว ปี พ.ศ. 2308-2310 โดยได้ทำการพอกปูนหุ้มองค์พระไว้เพื่อไม่ให้เป็นที่สนใจของคนทั่วไปได้

ภายหลังได้อัญเชิญมาเป็นพระประธานที่วัดอุทิศสโมสร ก่อนจะอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดพะเยาว์ ทั้งนี้ หลวงพ่อทองคำ ถือเป็นพระพุทธรูปทองคำสมัยอยุธยาองค์เดียวที่รอดพ้นจากสงครามกับพม่า ซึ่งยังเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน จึงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์อย่างมาก ปัจจุบันได้มีการสร้างวิหารจัตุรมุข เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปทองคำให้เป็นสง่าราศีและมีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวบ้านพะเยาว์และชาวอำเภอเสาไห้สืบไป และในปัจจุบันได้มีการถวายนามพระพุทธรูปทองคำว่า “พระพุทธรัชสุวรรณมงคล” โดยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระญาณสังวร) เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2552

พระพุทธรูปทองคำวัดพะเยาว์ เป็นพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่องค์เดียวเท่านั้น ที่เป็นพระพุทธรูปสกุลช่างอยุธยา ซึ่งอยากจะเรียกว่า “สกุลช่างอยุธยาบริสุทธิ์” อันเกิดแต่พุทธศิลป์อู่ทอง ผสมกับพุทธศิลป์สุโขทัย พระพุทธรูปทองคำ วัดพะเยาว์ จึงแตกต่างกับพระพุทธรูปทองคำองค์อื่นโดยทั่วไปที่มีขนาดใกล้เคียงกันส่วนผสมของทองคำนั้น พระพุทธรูปทองคำ วัดพะเยาว์มีเปอร์เซ็นต์สูงเหนือพระพุทธรูปทองคำองค์อื่นใดที่มีขนาดเดียวกันทั้งสิ้น

“ข้อสังเกตุ พระพุทธรูปทองคำองค์นี้ มีลักษณ์ “อมยิ้ม” อย่างเห็นได้ชัด พุทธลักษณะเช่นนี้จะมีปรากฏอยู่ในพระพุทธรูปสุโขทัยบริสุทธิ์ ที่เป็นฝีมือช่างชั้นครูทั่วไป ไม่มีอยู่ในพระพุทธรูปสกุลช่างอยุธยา ดังนั้น พระพุทธรูปทองคำสกุลอยุธยาองค์นี้ จึงมีอิทธิพลของพุทธศิลป์สุโขทัยปรากฏอยู่อย่างชัดแจ้งนับเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธรูปทองคำองค์นี้ได้ประการหนึ่ง…


ภาพบรรยากาศวัดพะเยาว์ เสาไห้ สระบุรี
[smartslider3 slider=213]


การเดินทางไปวัดพะเยาว์ เสาไห้ สระบุรี

เครดิตภาพและรวบรวมโดย Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments