แหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม ชมศิลปะที่สวยงาม
 ( เมืองนิพพาน ) 

ณ วัดหนองบัว Wat Nong Bua อ.แม่แตง เชียงใหม่

ที่ตั้งวัดหนองบัว
เลขที่ 114 หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

ประวัติวัดหนองบัว

วัดหนองบัว อยู่อำเภอแม่แตง แต่เดิมชื่อเมืองนิพพาน เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม มีศิลปะที่สวยงาม
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 ได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551

Φ

ภาพบรรยากาศวัดหนองบัว แม่แตง

previous arrow
next arrow
Slider

การเดินทางไปวัดหนองบัว แม่แตง

Comments

comments