วัดเทวสุนทร (สุนทริการาม) จตุจักร กรุงเทพ

วัดเทวสุนทร14

ที่ตั้งวัด
1 หมู่ 19 วิภาวดี รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-5806729
facebook.com/pages/วัดเทวสุนทร

วัดเทวสุนทร850 วัดเทวสุนทร13 วัดเทวสุนทร12 วัดเทวสุนทร9

ประวัติวัด
วัดเทวสุนทร เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดสี่แยก สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพุทธศาสนิกชน ท่านหนึ่งชื่อ นายนาดได้อุทิศที่นาของตนประมาณ 10 ไร่ ได้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น และได้มีขุนนางผู้ใหญ่คือ พระเทพประชุม (พุ่ม) กับภรรยาชื่อคุณหญิงสุ่น ได้สร้างพระอุโบสถ์ขึ้น และเปลี่ยนนามวัดใหม่ว่า “วัดสุนทริการาม” จนในปี พ.ศ. 2445 ได้มีการเปลี่ยนแปลงนามวัดอีกครั้งให้ชื่อว่า “วัดเทวสุนทร

วัดเทวสุนทร8 วัดเทวสุนทร7 วัดเทวสุนทร6

พระอุโบสถวัดเทวสุนทรได้สร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2426

การเดินทาง (แผนที่) วัดเทวสุนทร

แผนที่วัดเทวสุนทร

Comments

comments