วิธีการทำสมาธิอย่างง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
องค์ประกอบสำคัญในการทำสมาธิ
การมุ่งเน้นความสนใจหรือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
การหายใจด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย
การเลือกสถานที่ที่มีความเงียบสงบ
อยู่ในท่าทางที่สบายและเหมาะสม
ทำใจให้เปิดกว้างและปล่อยวาง

Comments

comments