ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณร พ.ศ 2561
“สามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 12”

1
การลงทุนให้กับเด็ก คือ การลงทุนให้กับโลก
การมอบธรรมะให้กับเด็ก ๆ คือ การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดี
ในระหว่างวันที่ 1 – 16 เมษายน 2561
รับสมัครเยาวชนชาย อายุ ระหว่าง 10 – 15 ปี เป็นต้นไป

วัดแคใน ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรสอบถาม 084-5484305

Comments

comments