ร่มอารามธรรมสถาน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรม
ที่แสวงหาสำนักและวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกกับจริตของคน เป็นเสมือนดอกไม้เล็ก ๆ ดอกหนึ่งที่เพิ่งจะแรกแย้มผลิบานในสวนพฤษธรรม ท่ามกลางดอกไม้หลากสีหลายพันธุ์ที่ส่งกลิ่นหอมอบอวลเบ่งบานสะพรั่งตา

ร่ม

ภาพที่มาจาก google

ร่มอารามธรรมสถาน เป็นสาขาของวัดตาดน้ำพุ (ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี) สร้างขึ้นโดยได้รับบริจาคที่ดินจาก ผศ.ปาหนัน บุญ-หลง ถวายที่ดินถนนคลอง ๑๐ (ฝั่งธัญบุรี ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ในการนี้หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ ได้สร้างร่มอารามธรรมสถานขึ้นมา เป็นที่อบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ให้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

หลวงพ่อ

** ภาพที่มาจาก google **

ร่มอารามธรรมสถาน
คลอง ๑๐ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี ๑๒๑๗๐

โทรศัพท์: ๐๒-๙๐๘-๙๐๐๑
โทรสาร: ๐๒-๙๐๘-๙๐๐๗

ตารางกิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ปี 2561
ณ ร่มอารามธรรมสถาน  โดย หลวงพ่อชาญชัย อธิปญโญ และคณะ

ตารางอบรม

ที่มา romaram.org

แผนที่การเดินทาง

แผนที่

 

 

Comments

comments