วัดคุณหญิงส้มจีน
ขอเชิญศิษยานุศิษย์ ร่วมรำลึกถึงบูรพาจารย์

วัดคุณหญิง
เนื่องในวันครบรอบมรณะกาล
#พระครูพิพัฒน์ปทุมเขต (หลวงพ่อหริ่ม ขนฺติโก)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดคุณหญิงส้มจีน
และอุทิศให้อดีตเจ้าอาวาสทุกรูป
—————————————————————
#กำหนดการ
วัน อาทิตย์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑