วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม

สวดมนต์ข้ามปีวิธีพุทธ ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม
ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าวัดฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

สวดมนต์ข้ามปี

กำหนดการ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เวลา ๒๒.๓๐ น. -ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล
– พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
– พิธีสวดมนต์ข้ามปี
– พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ
– กรวดน้ำ / รับพร
– พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
– เสร็จพิธี

กำหนดการ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

– เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง รับปีใหม่
– เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณร
– เวลา ๐๘.๓๐ น. ทำวัตรเช้า

————————————–
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐ ๒๗๑๔ ๔๖๓๑-๒ , ๐ ๒๓๙๑ ๙๖๑๖ , ๐๖ ๒๙๒๙ ๕๔๙๑

Comments

comments