ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม
สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี

สวดมนต์ข้ามปี วัดหนองพลับ

ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561
31 ธันวาคม 2560 บวชเวลา 9.00 น.
2 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. (สิ้นสุดการปฏิบัติธรรม)

ณ วัดหนองพลับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
กรุณาเตรียมเครื่องบริขารและยาประจำตัวมาด้วย

สนใจติดต่อสอบถามโทร 089-8364129

สวดมนต์ข้ามปี 2561 เสริมเดช อำนาจ บารมี สติปัญญา รับปีใหม่

แผนที่การเดินทางไปวัดหนองพลับ

Comments

comments