เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
“ปีใหม่ชีวิตใหม่ ทำในใจให้ถูกต้อง”
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 – วันอังคารที่ 1 มกราคม2563
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

กำหนดการ
(กิจกรรมมีหลายช่วง สามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามอัธยาศัย)

ช่วง 1 ยามเช้า : ตักบาตรสาธิต สมาทานศีล ฟังธรรม และสมาธิภาวนา

8.30 – 9.00 น.
รับฟังเสียงปาฐกถาธรรมทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย พุทธทาสภิกขุ

9.00-11.00 น.
สมาทานไตรสรณคมน์และศีลห้า ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาล พระภิกษุ ๙ รูป จากวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

11.30-12.00 น.
ทำวัตรเช้า สวดมนต์บทพิเศษ

12.00-13.00 น.
ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมวแบบสวนโมกข์

ช่วง2 ยามบ่าย : สมาธิภาวนา และกิจกรรมธรรมในใจ

13.00-17.00 น.
อานาปานสติภาวนา ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ นำโดย พระภิกษุในเครือข่ายสวนโมกขพลาราม (ลงทะเบียน http://register.bia.or.th เปิดลงทะเบียนวันที่ ๑๐ ธันวาคม)

13.00-15.30 น.
เพลินธรรมนำชมรอบพิเศษ “Co Dhamma space”

13.30-16.30 น.
3 ศิลป์ภาวนา ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย, พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย, ตุ๊กตาน้องแทนใจ ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑ (ลงทะเบียน http://register.bia.or.th เปิดลงทะเบียนวันที่ ๑๐ ธันวาคม)

16.00-18.00 น.
รับประทานอาหาร ณ โรงทาน และโต๊ะแบ่งปัน ( สามารถนำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ มาแบ่งปันเพื่อนๆ ได้ที่โต๊ะแบ่งปัน * ขอความกรุณางดบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม )

ช่วง3 ยามเย็น : ทำวัตร ฟังธรรม ปฏิบัติภาวนา

18.00-19.00 น.
ทำวัตรเย็น สวดมนต์ รับฟังเสียงปาฐกถาธรรมทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย พุทธทาสภิกขุ

19.00-20.30 น.
ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย แม่ชีศิรินาถ พร้อมนฤฤทธิ์ ธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

20.30-22.00 น.
ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระมหาบุญชู ฐิตปุญโญ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

22.00-23.30 น.
ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปัญโญ) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

ช่วงที่ 4 ยามข้ามปี : สวดมนต์ภาวนา รับศักราชใหม่

23.30-0.00 น.
เจริญสติ สวดมนต์ ส่งท้ายปี ๒๕๖๑

0.00 น.
สัญญาณระฆังรับพุทธศักราช ๒๕๖๒

0.01-0.25 น.
อธิษฐานตั้งมั่นเจตนา และสวดมนต์บทพิเศษ

0.25-0.30 น.
คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

ช่วงที่ 5 : ภาวนารับปีใหม่

0.30-1.00 น.
พักอิริยาบถ สำรวมกายใจเพื่อเตรียมปฏิบัติเนสัชชิก (ตามอัธยาศัย)

1.00-2.30 น.
ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระอาจารย์มานพ มานิโต วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

2.30-4.00 น.
ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระอาจารย์สิงห์ทอง เขมิโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

4.00-5.30 น.
ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระภิกขุในเครือข่ายสวนโมกขพลาราม
รับฟังธรรมบรรยาย เรื่อง“การดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง” โดย พุทธทาสภิกขุ

ช่วงที่ 6 ทำวัตรเช้า ตักบาตรสาธิต รับพรปีใหม่

5.30-6.30 น.
ทำวัตร สวดมนต์ ภาวนารับอรุณ

6.30-7.00 น.
พักอิริยาบถ เตรียมอาหารแห้งใส่บาตร

7.00-8.00 น.
ตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์

8.00-8.230 น.
รับฟังเสียงปาฐกถาธรรมทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย พุทธทาสภิกขุ

8.30-9.00 น.
ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมวแบบสวนโมกข์

บทสวดมนต์
Download ได้ที่ https://bit.ly/2RJ2UZD

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

การเดินทาง
ขอแนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะ เนื่องจากจะไม่มีที่จอดรถในบริเวณหอจดหมายเหตุ เพราะใช้เป็นพื้นที่โรงทานและภาวนา
แผนที่ และการเดินทาง ดูได้จาก www.bia.or.th/fileupload/BIA-Map.jpg
ท่านที่นำรถส่วนตัวมา สามารถนำไปจอดได้ที่ลานจอดรถของสวนรถไฟ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับบัตรที่ประตูทางเข้าเล็ก ระหว่างเวลา 15.00-20.00 น. (หรือจนบัตรหมด) โปรดอย่าทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในรถ

การเตรียมตัว
การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เช่น เสื้อ /กางเกง/กระโปรง/ผ้าถุง สีขาว ดำ เทา น้ำเงิน น้ำตาล
ผ้าคลุมไหล่ หรือ เครื่องกันหนาว
ผ้า เสื่อ หรือกระดาษสำหรับปูนั่ง
ของใช้ส่วนตัว ยาทากันยุง และยาประจำตัว
กระบอกน้ำ แก้วน้ำดื่ม กล่องใส่อาหาร ช้อน
สำหรับท่านที่พักค้างและร่วมปฏิบัติภาวนาในช่วงที่ ๕ จนถึงรุ่งเช้า
เตรียมเต็นท์ กระโจม กลด และเครื่องนอนตามสมควร สามารถกางเต็นท์ ณ สนามหลังสวนพุทธธรรม ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
สำหรับท่านที่พักค้างไม่ร่วมปฏิบัติภาวนา
เตรียมเครื่องนอน เช่น ถุงนอน และ ของใช้ส่วนตัวตามสมควร มีพื้นที่ห้องภายในอาคารสำหรับพักผ่อน

บริการฝากอาหารใส่บาตร
บริการรับฝากอาหารแห้งสำหรับใส่บาตร ในเช้าวันปีใหม่ (สำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมข้ามคืน) ณ กองอำนวยการ ภัตตศาลา (เปิดบริการ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป)
ไม่มีบริการรับฝากสัมภาระและของใช้ส่วนตัว
อย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวมา สำหรับผู้ที่อยู่ร่วมภาวนาข้ามคืน

ติดต่อสอบถาม
Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ facebook.com/buddhadasaarchives
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐

Comments

comments